Nyheter


Stora adressförändringar i och med det nya året

Stora adressförändringar i och med det nya året

Publicerades: 2014-01-07, 14:26

Vid årsskiftet 2014 kommer mellan 350 000 och 550 000 personer få ändrade uppgifter i folkbokföringen. Främsta orsaken är att det sker stora ändringar i församlingsindelningen. Beställ en fil med aktuella församlingsindelningar och säkerställ att ert adressregister innehåller korrekta uppgifter. 


Postnummerändringar mars 2019

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 4 mars 2019 berör 315 postnummer - 182 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2018

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2018 berör 207 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2017

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2017 berör 116 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2016

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars i år berör 54 postnummer och ca 45 000 adresser.

Läs mer