Nyheter


Postnummerändringar mars 2021

Publicerades: 2021-01-25, 13:26

Vilka postnummer som påverkas kan du se i PostNords dokument om postnummerändringar. Denna tabell hjälper till att lokalisera vilka områden/adresser som berörs av ändringarna. Endast detta dokument hjälper dig dock inte i mål för att reda ut vilka förändringar som skett bland adresserna inom varje postnummer.Postnummer delas ofta upp i två eller flera nya postnummerområden. Därför behöver man gå ned på adressnivå för att reda ut vilken adress som fått vilket postnummer.


Kontakta oss för mer information - det går t.ex. att beställa en fil med samtliga adressförändringar under perioden.


Bra att veta angående årets postnummerändringar:

  • Använd inte de nya uppgifterna före den 1 mars.
  • Är ni direkt berörd av att er adress ändras ska ni ha fått särskild information om detta.
  • I Postens dokument om postnummerändringar redovisas endast de förändringar som sker den 1 mars och som berör fler än 50 hushåll per postnummer.Detta är alltså bara en del av de stora antalet förändringar som sker varje år.

Läs gärna mer om våra tjänster och produkter som underlättar för dig att hålla en bra adresskvalitet.

» Adresstvätt

» Postnummerservice tjänst för verifiering och kontroll av adresser

» PostNords dokument om postnummerändringar


Postnummerändringar mars 2020

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars 2020 berör 231 postnummer - 98 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2019

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 4 mars 2019 berör 315 postnummer - 182 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2018

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2018 berör 207 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer