Adress- och postnummerfiler

Sedan 2005 har Postnummerservice levererarat och tillhandahållit dagsfärska adressuppgifter. 

Vi har under åren tagit fram ett flertal olika adress- och postnummerfiler som är populära och uppskattade. 

Med hjälp av våra filer kan ni bland annat få information om:

  • Svenska adresser och postnummer
  • Vilka svenska postadresser som lämpar sig för paket- och godsleveranser.
  • Läns- och kommuntillhörighet för samtliga svenska adresser och postnummer.
  • Geografisk anknytning och gränser för svenska postnummer och postorter.

Datafiler - Adress- och geodata